Gamla Lasarettet är lämplig för mottagningsvård, lättare kirurgi, vårdcentral, terapiverksamhet m fl.

Läkarvillan lämpar sig t ex för LSS bostad, gruppbostad om 6 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Sprinkler och brandlarm finns.

Övriga byggnader kan för de fall fastigheten nyttjas för vårdändamål kan  användas som administration, kontor, lager mm