Gamla Lasarettet går att anpassa för  undervisningssalar och grupprum. Ca 300 – 400 elever.

Elevantalet beror av kommunens inställning till Boverkets rekommendationer om 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. Den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.

Övriga byggnader kan vara lämpliga som administration och praktiskt – estetstiska salar

Läs mer Path Created with Sketch.

Läkarvillan och ambulansgaraget