Företagshus fastighet i Tollarp ligger på bekvämt pendlingsavstånd två mil söder om Kristianstad längs E22an. Tollarp 199:2 är en före detta sängfabrik, som utgör 25000 kvm äldre industribyggnader uppförda i etapper under en 100 års period. De äldre fabrikslokalerna är i vackert gult och rött tegel och de nyare lagerlokalerna i Siporex. Idag är lokalerna anpassade och uthyrda till livsmedelslokaler, produktionslokaler, lagerlokaler och kontorslokaler i olika storlekar.