Företagsbyn i Hög är från början ett tegelbruk som lades ner på 1970-talet. I dag är de gamla bruksfastigheterna omvandlade till lokaler i alla storlekar till de flesta typer av verksamheter. På området har vi under åren även uppfört nya byggnader i flera etapper. Här finns idag över 100 hyresgäster i lokaler för  lager, verkstäder, kontor, kök, ateljéer, produktion och även en förskola. 
Företagshus har sitt eget kontor placerat i området vilket gör att vi kan hålla en hög servicenivå till hyresgäster som väljer att etablera sig här. Vi har en maskinpark med truckar och hjullastare som gör att vi kan hjälpa till att lasta och lossa gods från både lastbilar och containers. Har du inte plats i din lokal kan du hyra tillfällig lagerplats i vårt 3PL lager eller magasinera i vårt magasinsförråd.