Företagshus fastighetsbestånd i Eslöv består av tre större kommersiella fastigheter, alla med industrihistoria. Idag är fastigheterna anpassade till livsmedelslokaler, verkstadslokaler, produktionslokaler, lagerlokaler och kontorslokaler i olika storlekar.  Eslöv ligger centralt i Skåne där flera av Sveriges största livsmedelsproducerande företag är etablerade. Med Pågatåget tar det 10 minuter till Lund och 20 minuter till Malmö.