Eslöv – Verkstadsvägen 5

Fastighet vid Eslövs primära verksamhetsområde

Fastigheten är belägen vid infarten till Eslövs primära verksamhetsområde. Här finner vi en fastighet med en lagerbyggnad på 10 855 m² samt tre olika kontorsbyggnader med moderna och enhetliga kontorslokaler.