Eslöv – Verkstadsvägen 5

Fastighet vid Eslövs primära verksamhetsområde

Fastigheten är belägen vid en av Eslövs östra infarter. Här finner vi en fastighet med en lagerbyggnad på 11 000 m², två olika kontorsbyggnader samt en obebyggd tomt på 25 000 m².