Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Eslöv, Landskrona, Löddeköpinge, Kävlinge, Stävie, Tollarp och Trelleborg i Skåne. Vårt fastighetsbestånd består framförallt av lager- och logistiklokaler samt en hel del mindre lokaler till småföretagare. Därutöver har vi även en del kontors- och utbildningslokaler. Vi erbjuder fullständig lagerservice genom att ta emot, distribuera, hantera och magasinera era varor.