Det familjära fastighetsbolaget

Företagshus är ett familjeföretag som har verkat i fastighetsbranschen i över 40 år. Vår filosofi är att våra hyresgäster ska kunna fokusera helt på sina verksamheter, medan vi tar hand om resten. Det gör vi genom att alltid finnas nära till hands, erbjuda bästa möjliga service och ligga steget före i fråga om underhåll och anpassningar.

Företagshus erbjudande

Företagshus erbjudande

Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Skåne. Beståndet består av allt från lager- och logistiklokaler till mindre kontorslokaler för småföretagare. Vi har även en del utbildningslokaler samt erbjuder fullständig lagerservice genom att ta emot, distribuera, hantera och magasinera våra hyresgästers varor. Vi har 12 anställda och ett fastighetsbestånd som uppgår till cirka 130 000 kvm.

Vision
”Att vara Skånes mest familjära fastighetsbolag”

Affärsidé
”Att skapa långsiktiga och hållbara värden för våra kunder genom att utveckla och förvalta egna kommersiella fastigheter”

Hör av er till oss!

Huvudnyckel